2011

Sake Journal 2011:

1/3

Tsukasabotan Senchu Hassaku Tokebetsu Junmai, Ozuma

Ichishma Ginnoyorokobi, Ozuma

Kura No Hana “Fair Maiden” Hoyo

Autumnia Elixir Junmai Daiginjo

Chikurin Karoyaka “Lightness” Junmai

1/4

Tonanoko Junmai Daiginjo

Kubota Senju

Kamoizumi Kome Junmai Daiginjo

Kokuryu “Cold Dragon” Daiginjo

1/5

Dewasansan Dewazakura “Green Ridge”

Miyasaka Yamahai 50 Nama

Kamoizumi - Junmai Daiginjo ”Autumnal Elixir

1/11 Kuro Kabuto Junmai Daiginjo, Black Koji brew

1/13 Sato No Homare “Pride of Village” Junmai Ginjo

1/19 Okunomatsu Junmai Tukubetsu

2/12 Tsukasabotan Ryoma Kanano Dengonji Junmai

3/8 Shirataki Jukusei No Jozen Mizunogotoshi Junmai Ginjo

3/28 Konteki Junmai Daiginjo “Pearls of SImplicity”, Lure, New York City

4/2 Harashika Shiboribana Junmai Ginjo Nama

4/6 Kamikokoro Toukagen Shiboritate Tokubetsu Junmai Nama Genshu

4/16

Kan Nihonigai Ginjo

Shichi Honyari Junmai

4/22 Ichinokura Tokubetsu Nama Genshu Nigori

5/13 Sake Fest

Fukukomachi Daiginjo

Tsukiyo Tokubetsu Junmai

Sawano Tsunu Minume Junmai Daiginjo

Dassai Junmai Daiginjo 50

Manabito Ginjo Hinomaru

Nanububiju, All Koji 2009

Kariho Daiginjo

Aramasa Rokugo Tokubetsu Junmai

Asamai Ama No To “Time of Reflection”

Ama No To “Heaven’s Doom”

Nanbu Bijen Tokubetsu Junmai

Tengumai Umajun Junmai

Yoshi No Bana Gokujo Ginjo

Eiko Fuji Namazake Junmai Ginjo

Nanbu Bijin Daiginjo

Eiko Fuji Junmai Ginjo Nama Genshu

Dewazakura Oka Ginjo

Rokkasen Junmai Sparking Rose

Kudoki Jozu Junmai Ginjo

Ichi No Kura

Ichi No Kura Nigori Tokubetsu Junmai Nama Genshu

Urakasumi Zen Junmai Ginjo

Kura no Hana Junmai Daiginjo

Hokushika Yoneshiro Daiginjo

Hokushika Secchu Chozo

Hokushika Suzushina Shiboritate Nama Chozo

Hokushika Nomube Honjozo

Yuki No Bosha Akita Komachi Daiginjo

Yuki No Bosha Nigori Junmai Ginjo

Daishichi Kimoto Honjozo

Naraman Junmai Muroka Bin Hiire

Homare Junmai Koji Choko Jukuseishu

Yoshinogawa Gokujo Ginjo

Yoshinogawa Echigo Junmai

5/27

Yuri Masamune

Dewatsuru Kimoto

Kasumi Tsuru Kimote “Crane of Kasumi”, dry

6/10 Hyoshou “Diamond Dust” Junmai Ginjo Usu-Nigori

7/8 Isojuman Junmai Ginjo

7/11 Yuki No Bosha Akitakomachi Daiginjo